2 วัน 1 คืน
รถยนต์
1,990 Thb./Person
ไกด์นำเที่ยว
อาหารเช้า กลางวัน และเย็น
ที่เที่ยวแนะนำ
มรดกทางวัฒนธรรมที่แท้จริงของจังหวัดแพร่
บอมเบย์เบอร์มาพาเพลินแพร่ 2 วัน 1 คืน : Bombay Burma Phrae 2 Day 1 Night

วันที่ 1

 #พระธาตุดอยเล็ง #พระธาตุช่อแฮ #พระธาตุอินทร์แขวน #พระเจ้าต๋นหลวง

#บ้านนาคูหา #อาหารกลางวันปินโตล้านนา #Workshopมัดย้อมหม้อห้อม Shoppingบ้านทุ่งโฮ้ง

#แพะเมืองผี #ขันโตกดินเนอร์(อาหารพื้นเมือง) #Sightseeing Night tour(ไหว้พระก่อนนอน)

#ท่าน้ำเชตวัน #อาคารบอมเบย์เบอร์มา #ประตูชัยไนท์มาร์เก็ต #เข้าที่พัก

 

วันที่ 2

#ใส่บาตรประตูชัย #อาหารเช้าที่โรงแรม #คุ้มเจ้าหลวง #คุ้มวงศ์บุรี #คุ้มวิชัยราชา

#ขนมเส้นน้ำใส ส้มตำ ข้าวกั๋นจิ้น #วัดจอมสวรรค์ #วัดสูงเม่น(ห่อคัมภีร์)

#Shopping ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ตลาดหัวดง

ติดต่อเรา
+66 81-535-4031    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 550 บาท
B & B for 2 people, 1 person charge 550 Thb
อาหาร 2 มื้อ อาหารเช้า และกลางวัน / Breakfast & Lunch
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
ถึง 31 ธันวาคม 2564 / Until 31st December 2021
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.238.88.35) วันนี้ เวลา 21.10 น.