2 วัน 1 คืน
รถยนต์
1,991 Thb./Person
ไกด์นำเที่ยว
อาหารเช้า และ กลางวัน
ที่เที่ยวแนะนำ
เที่ยวเมืองแพร่ 2 วัน 1 คืน I อิ่มบุญ 4 พระธาตุ-อิ่มใจบ้านนาคูหา
เที่ยว แพร่ : Phrae 2 Days 1 Night

โปรแกรมวันที่ 1

6.30 น.       

รับที่สถานีรถไฟเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

7.00 น.       

โรงแรมที่พัก ฝากสัมภาระ เดินเที่ยวตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ทำบุญใส่บาตร ทานอาหารเช้าตามอัธยาสัย

8.00 น.       

ออกเดินทางจากที่พักสืบสานตำนานพระเจ้าเลียบโลกในเมืองแพร่ พระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมอัครสาวกยามใกล้รุ่งอรุณ ณ พระธาตุจอมแจ้ง ทรงมอบเกศาธาตุแก่ชาวบ้านให้สร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อสักการะบูชา พระพุทธองค์ได้เสด็จถึงดอยเล็ง ได้พินิจพิจาณาสถานที่สร้างพระธาตุช่อแฮ ณ ดอยโกสิยบรรพต พระธาตุช่อแฮเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านเมืองแพร่

08.30 น.      

วัดพระธาตุจอมแจ้ง สันนิษฐานว่าเป็นพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมศิลปะล้านนา รูปทรงนิยมเมืองแพร่ ภายในวัดมีวิหารสกุลช่างเมืองแพร่

09.30 น.      

วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ  การสร้างพระธาตุไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างใน พ.ศ. ใด  ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูง ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแพร่ซึ่งโอบคลุมด้วยภูเขาและผืนป่าได้อย่างงดงาม ในยามเช้าก่อนถึงระเบียงชมวิว “จุดชมวิวเมืองแพร่ที่สวยที่สุดของเมืองแพร่” สามารถมองเห็นพระธาตุช่อแฮ เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม โดดเด่นอยู่ไม่ไกล

10.30 น.     

วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีเสือ (ปีขาล) พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุ1 ใน12 ราศี เป็นพระธาตุประจำปีเกิด สำหรับคน ที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้

12.00 น.     

รับประทานอาหารกลางวัน “ปิ่นโตบ้านนา” บรรยากาศริมทุ่งนา ท่ามกลางขุนเขาและวัดนาคูหา

13.00 น.     

ลัดทุ่งนา เที่ยว “วัดนาคูหา” เดิมชื่อวัดนามอย พ่อหนานจักร ลาดไร่ พ่อหนานอุด อิสุปิน ซึ่งมีที่นาอยู่ติดกัน ร่วมกันเสียสละที่นาคนละส่วนสร้างวัดขึ้น  นมัสการ “พระเจ้าต๋นหลวงปางถือลูกสมอ” อธิษฐานขอพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย เดินเล่นขัวแตะ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านนาคูหา

14.30 น.      

วัดพระธาตุอินทร์แขวน (จำลอง) ชมพระผุด ท่ามกลางขุนเขาและต้นไม้เขียขจี

15.30 น.     

ออกเดินทางเข้า อ.เมืองแพร่

16.30 น.      

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รูปแบบสถาปัตยกรรมขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย โดยช่างฝีมือชาวจีนจากกรุงเทพ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีความสง่างามประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างประณีตสวยงาม ภายในอาคารมีความโอ่โถง หรูหรา มีประตูหน้าต่างทั้งหมด 72 บาน โดยประตูแต่ละบานจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน นิยมตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลดังเช่น ประตูตองคำใต้

17.30 น.      

ย่านเมืองเก่า วัดหลวง วัดพงษ์สุนันท์ คุ้มวงศ์บุรี บ้านเบี้ยว สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตเมืองเก่าแพร่ บ้านติดวัด วัดติดคุ้ม เรือนไม้หลากประเภทตามวิถีเรียบง่ายและเงียบสงบ

18.30 น.     

Check-in  โรงแรมที่พัก

19.00 น.     

รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาสัยและเดินเล่นประตูชัย ตลาดโต้รุ่ง ทานของหวาน ชมหอศิลป์เมืองแพร่ และร้านโอท๊อปซิตี้แพร่

20.00 น.     

เข้าที่พัก

 

โปรแกรมวันที่ 2

*ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

แนะนำรถรางนำเที่ยวเมืองเก่าแพร่ฟรี รอบ 10.00. น. หรือ 14.00 น. เริ่มที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

เวลา 11.00 น.

Check out โรงแรมที่พัก

ติดต่อเรา
+66 81-535-4031    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 550 บาท
B & B for 2 people, 1 person charge 550 Thb
อาหาร 2 มื้อ อาหารเช้า และกลางวัน / Breakfast & Lunch
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
ถึง 31 ธันวาคม 2564 / Until 31st December 2021
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.239.33.139) วันนี้ เวลา 21.14 น.