3 วัน 2 คืน I 3 Days 2 Nights
รถยนต์ I Car
ุ6,900 Thb./Person
Guide
อาหาร 3 มื้อ ( อาหารเช้า กลางวัน และดินเนอร์)
ที่เที่ยวแนะนำ
พาเยี่ยมชท สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เมืองมานด่านใต้ แพร่ น่าน
พา เที่ยว สุโขทัย แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน I รุ่งอรุณล้านนาตะวันออก

วันที่ 1

7-8am

สนามบินสุโขทัย สายการบินบางกอกแอร์เวย์

9.30 am

อุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

11am

วัดมหาธาตุ วัดศรีชุม

12 pm

อาหารกลางวัน

1pm

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

2.30pm

เดินทางเข้าสู่ จังหวัดแพร่

4pm

ห่อธัมม์ วัดสูงเม่น

5pm

ที่พัก อ.เมือง จ.แพร่

5.30pm

ทานอาหารเย็น

 

วันที่ 2

7am

เที่ยวตลาดเช้า ตักบาตร อาหารเช้าที่โรงแรม

9am

พระธาตุดอยเล็ง

10am

พระธาตุช่อแฮ

11.30am

เดินทางไปบ้านนาคูหา

12pm

อาหารกลางวัน ปินโตนาคูหา

1pm

นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน

3pm

กิจกรรมมัดย้อมบ้านป้าเหงี่ยม Shopping บ้านทุ่งโฮ้ง

5pm

ที่พัก อ.เมือง จ.แพร่

5.3pm

อาหารเย็น

6pm

Phrae Sightseeing Night Tour

 

วันที่ 3

7am

ออกเดินทางไป จ.น่าน (อาหารเช้า Box set)

9am

พระธาตุแช่แห้ง

10am

วัดภูมินทร์ วัดช้างคำ้

12pm

ทานอาหารกลางวัน

1pm

โฮงเจ้าฟองคำ

2pm

หอศิลป์ริมน่าน

3pm

สนามบินนครน่าน สายการบินเเอร์เอเชีย

4.15-5.25pm

ถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ติดต่อเรา
+66 81-535-4031    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 550 บาท
B & B for 2 people, 1 person charge 550 Thb
อาหาร 2 มื้อ อาหารเช้า และกลางวัน / Breakfast & Lunch
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
ถึง 31 ธันวาคม 2564 / Until 31st December 2021
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.239.33.139) วันนี้ เวลา 21.06 น.