4 วัน 3 คืน I 4 Days 3 Nights
รถยนต์ I Car
7,990 Thb./Person
Guide
อาหารทุกมื้อ
ที่เที่ยวแนะนำ
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เมืองมานด่านใต้ ลับแล แพร่ น่าน
รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัย ลับแล แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 :      สุโขทัย

                รับที่สนามบินสุโขทัย

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ร้านสิบสองหน่วยตัด บรรยากาศไทยร่วมสมัยสุดคลาสิค

13.30 น. : เยี่ยมชม สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ

15.00 น. : เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง

17.30 น. : ถนนคนเดิน เมืองเก่าสุโขทัย  

18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น (1) ร้านอาหารท้องถิ่นบ้านตาปุ้ย

19.00 น. : Check-in โรงแรม รีเจ้นด้าสุโขทัย (คืนที่ 1) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2      : สุโขทัย - ลับแล

05.30 น. : รับที่โรงแรม

06.30 น. : ใส่บาตรรับอรุณ สะพานบุญ วัดตะพังทอง

07.00 น. : ชมวิว วัดสะพานหิน เขตอรัญญิกเมืองสุโขทัย

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (2)

               Check-out

08.30 น. : นั่งรถรางเยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เยี่ยมชมวัดมหาธาตุ และวัดศรีชุม

10.00 น. : เยี่ยมชมงานสังคโลก ร้านกเณชา เลือกซื้องานสังคโลกร่วมสมัย

11.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน (3) ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ร้านไม้กลางกรุง

12.00 น. : ออกเดินทางไป อ.ศรีสัชนาลัย

01.00 น. : นั่งรถรางเยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ชมวัดช้างล้อม

02.00 น. : ออกเดินทางไป อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

03.30 น. : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ม่อนลับแล

04.30 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดแพร่

05.30 น. : ขันโตกดินเนอร์ (4)

06.30 น. : กิจกรรมผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามคำ่คืน

08.30 น. : Check-in at จินเจอร์เบรดเฮาส์ บีแอนด์บี หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

 

วันที่ 3 : แพร่

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ที่ จินเจอร์เบรดเฮาส์ คาเฟ่ (5)

08.30 น. : นมัสการ พระธาตุดอยเล็ง จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแพร่

             : จุดเริ่มต้นแห่งตำนานรุ่งอรุณสู่การสร้างพระธาตุช่อแฮอันศักดิ์สิทธิ์

09.30 น. : ไหว้ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล รับโชค เสริมบารมี

10.30 น. : เลือกชมผลิตภัณฑ์สินค้า ผ้าหม้อห้อม บ้านทุ่งโฮ้ง

11.30 น. : Workshop มัดย้อม บ้านป้าเหงี่ยม ทุ่งโฮ้ง

12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน (6)

             : ขนมเส้นนำ้ใส ตำส้ม ขนมเส้น อาหารท้องถิ่นเมืองแพร่ บ้านป้าดา

01.30 น. : เยี่ยมชม คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์ เรือนขนมปังขิงหลังแรกของเมืองแพร่

02.30 น. : เยี่ยมชม คุ้มวงศ์บุรี เรือนสีชมพูสุดโรแมนติค

               ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตแบบเจ้านายท้องถิ่นเมืองแพร่

03.30 น. : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร

                บูชาพระธัมม์  200 ปี ถวายธัมม์ประจำวันเกิด วัดสูงเม่น 

04.30 น. : ออกเดินทางไป จังหวัดน่าน

06.30 น. : เดินเล่นถนนคนเดินข่วงน่าน

07.30 น. : รับประทานอาหารเย็น สวนอาหารเรือนสุริยา ริมแม่นำ้น่าน (7)

08.30 น. : Check in โรงแรมคุ้มภูมินทร์ หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

 

วันที่ 4      : น่าน

07:00 น. : รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม (8)

08.00 น. : Check-out

08.30 น. : นมัสการพระธาตุแช่แห้ง

09.30 น. : เยี่ยมชม วัดภูมินทร์ ชมจิตรกรรม ปู่ม่านย่าม่าน กระซิบรักบรรลือโลก

10.30 น. : เยี่ยมชมโฮงเจ้าฟองคำ  เรือนไม้พื้นถิ่นเมืองน่าน ชมวิถีชีวิตท้องถิ่นคนพื้นเมืองในอดีต

11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน (9)

             : ร้าน Voila อาหารสไตส์อิตาเลี่ยน

13.00 น. : เยี่ยมชม หอศิลป์ริมน่าน

14.30 น. : เยี่ยมร้านโกโก้วัลเลห์ และดื่มโกโก้เมืองน่าน และแวะชมวิวทุ่งนา วัดภูเก็ต

16.00 น. : Shopping ที่ ร้าน Doi Silver ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินเมืองน่าน 

17.00 น. : ออกเดินทางไปสนามบินนครน่าน

18.00 น. : Check-in

19.00 น. : เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง

               จบทริป

 

ติดต่อเรา
+66 92-2628782    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 350 บาท
for 2 people, 1 person charge 350 Thb
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(44.201.99.222) วันนี้ เวลา 04.29 น.