3 ชั่วโมง
รถราง
390 - 690 Thb./Person
แพร่ทราเวล
ขันโตกดินเนอร์
ที่เที่ยวแนะนำ
สู่จิตวิญาณแห่งวิถีอัตลักษณ์ตัวตนของเมืองแพร่ ผ่านมิติเวลายามค่ำคืน ด้วยสุนทรียศิลป์ร่วมสมัย
ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน Phrae Sightseeing Night Tour

ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำคืน Phrae Sightseeing Night Tour

ได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง ครั้งที่ 13

ประจําปี 2564 (รางวัลกินรี) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สร้างสรรค์ประสบการณ์ร่วมระหว่าง สภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตเมืองเก่าแพร่ ให้มีส่วนร่วมรับรู้เข้าใจความเป็นอัตลักษณ์ตัวตน ของเมืองแพร่ ผ่านมิติของเวลายามค่ำคืน ด้วยสุนทรียศิลป์ร่วมสมัย การสร้างสรรค์กิจกรรมสันทนาการ ความบันเทิง จิตใจและอารมณ์ สู่จิตวิญญาณแห่งวิถีวัฒนธรรมในมิติแห่ง ยามค่ําคืน รับประทานอาหารขันโตก นั่งรถราง ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามคำ่ ภายในเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ ร่วม กิจกรรมท้องถิ่นแห่ครัวตาน เพลิดเพลินคีตศิลป์ท้องถิ่น ฟังซอ ฟ้อนรํา กิจกรรมต่างๆ นําเสนอเพิ่มคุณค่ามรดก วัฒนธรรม เช่น วัดวาโบราณสถานต่างๆในเขตเมืองเก่าแพร่ พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี บ้านเรือนไม้พื้นถิ่น ลักษณะต่างๆ โดยการบรรยายอย่างลึกซึ้งเพลิดเพลินถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ในทุกมิติอย่างร่วมสมัย

 

กำหนดการ

17.30 น. ลงทะเบียน ร้านจินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่ รับประทานขันโตก อาหารพื้นเมืองแพร่

18.30 น. เริ่มกิจกรรม ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 15 แห่ง แวะเยี่ยมชมและทำกิจกรรม 3 จุด

เยี่ยมชมความงามภายในวัดจอมสวรรค์, ร่วมขบวนแห่ครัวตานที่วิหารมิ่งเมือง และฟังซอที่วัดหลวง

20.00 น. เสร็จกิจกรรม


ขึ้นรถรางที่ จินเจอร์เบรดเฮาส์แกลลอรี่
ณ.สี่แยกโรงพัก ถนนเจริญเมือง

สนใจติดต่อสำรองที่นั่งรถรางได้ที่
แพร่ทราเวล 054-523671, 092-2628782
www.phraetravel.com

ติดต่อเรา
+66 92-2628782    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 350 บาท
for 2 people, 1 person charge 350 Thb
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(3.235.140.84) วันนี้ เวลา 12.37 น.