2 ชั่วโมง
รถราง
100 บาท / ท่าน หรือ 2,500 บาท / เหมาต่อรอบ
ไกด์นำเที่ยว
ไม่รวม
ที่เที่ยวแนะนำ
บ้านเก่าเล่าเรื่องเมืองไม้สัก มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองแพร่
นั่งรถรางชมเที่ยวเมืองเก่าแพร่

นั่งรถรางชมเมืองเก่าแพร่ พร้อมการบรรยากาศเล่าเรื่องเมืองเก่าแพร่ 

ระยะเวลาต่อรอบ 2 ชั่วโมง

Hightlight

1. ร่วมสัมผัสบรรยากาศ เมืองเก่าแพร่

2. เยี่ยมชมคุ้มวงศ์บุรี คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ และโรงเรียนป่าไม้เก่าแพร่

3. รับของที่ระลึก แผนที่บ้านเก่า เล่าเรื่องเมืองไม้สัก

 

จุดขึ้น - ลงรถราง ร้านจินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่

https://goo.gl/maps/kgRUmbhhrgk

 

รอบที่ 1 10.00 -12.00 น.

รอบที่ 2 13.00 -15.00 น.

 

อัตราค่าบริการ รวมค่าเยี่ยมชมสถานที่

100 บาท / ท่าน

2,500 บาท / เหมาต่อรอบ

 

ติดต่อสอบถาม

 แพร่ทราเวล 054-523671, 092-2628782, 063-4698222

www.phraetravel.com

ติดต่อเรา
+66 92-2628782    +66 54-523671
ติดต่อสอบถามผ่านไลน์
เงื่อนไขสำหรับทัวร์นำเที่ยว /Conditions for tours package only 
ราคารวม / Included
ที่พักรวมอาหารเช้า 2 ท่านขึ้นไป *นอนเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 350 บาท
for 2 people, 1 person charge 350 Thb
บริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และคนนำเที่ยว / Guild or local guild
ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม / Entry fee
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท *ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ / Insurance 
อื่น ๆ / Others
ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรม workshop ต่างๆ Excluded Transportation in & out to Phrae and Workshop fee.
กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม Schedule will be adapted for suitable. 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / Incuded Vat 7%
LINE MOTIF CO.,LTD
94/1 Charoenmuang Rd., T.Naivieng A.Muang Phrae 54000
TAX ID : 0545558000100

Check Bot

แสดงบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
(44.201.99.222) วันนี้ เวลา 04.20 น.